OBJEDNÁVKA TEL. 33 858 45 04, + 48 792 454 008

OBJEDNÁVKY přijímáme nejpozději 3 dni před slavností.

Příjem slavnostního korýtka je v konkrétně určené hodině.
Zpětná záloha za dřevěné korýtko je 60 PLN.