ZAMÓWIENIA TEL. 033 858 45 04 , 792 454 008

ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY CO NAJMNIEJ Z 3 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM.

ODBIÓR KORYTA ODBYWA SIĘ O KONKRETNIE WYZNACZONEJ GODZINIE.
KAUCJA ZWROTNA ZA DREWNIANE KORYTO WYNOSI 60 ZŁ